Om Borgerforeningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Formand: Inge-Dorthe E. Larsen, mail@idelarsen.dk
 
Næstformand : Benjamin Hansen. benjamin@meinung.nu
 
Kasserer Sofie Mondrup Nielsen
 
Sekretær Helle Bjerregaard,  helleduun@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem:Merete Hammeken, mmsh@live.dk
 
Suppleanter Erik Salsø, Jette Søgaard, Niels Olsen 
 
  
 
 
 
 
Henvendelser vedrørende hjemmesiden:                                                                        HarlyFrederiksen på telefon 2980 6123
harlyfrederiksen@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com