Om Borgerforeningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Formand: Benjamin Hansen. benjamin@meinung.nu / 2751 2859
 
Næstformand Merete Hammeken, mmsh@live.dk / 2361 9743
 
Kasserer Jonas Klitgaard, klitgaard.filmogfoto@gmail.com
 
Sekretær Helle Bjerregaard,  helleduun@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem: Finn Leth Hansen. finnleth@me.com / 2567 5215
 
Suppleant Sofie Mondrup, sofie.mondrup.nielsen@gmail.com
 
Suppleant Martin Schang Nielsen, schang1979@gmail.com  
 
 
 
 
Henvendelser vedrørende hjemmesiden:                                                                        HarlyFrederiksen på telefon 2980 6123
harlyfrederiksen@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com