Vi arrangerer / Sct.Poulsmødet

Sct.Poulsmødet

Sct. Poulsmødet blev i sin tid holdt i hver by på Samsø på netop Sct. Poulsdag, som er den 25. januar. På mødet kune byens fælles anliggender drøftes, oldermanden aflagde regnskab - og en ny oldermand valgt.
Nu er det en tradition, at Nordby Sogns Borgerforening inviterer kommunalbestyrelsen til at komme og drøfte aktuelle anliggender med øens borgere. 
 
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com